idézetek


Kérem a bal oldali menüben figyelemmel kísérni, hogy a Legutóbbi Bejegyzések rovatban van-e új esemény!

Az örömmel teli keresztény szellemiség eléréséhez bibliai és nem bibliai idézetek. Itt minden nap feltöltődhedsz, ha arra van szükséged. Napi rendszerességgel kora reggel  jelentkezek idézetekkel a Bibliából és híres személyektől. A válogatás az egyik twitter listámról származik, fordítani magam fordítom.

Ha észrevételed van, kérlek szólj hozzá, vagy küldj emailt.

___________________________________________________

Szombat

13Senki sem szeret jobban, mint az, aki életét adja barátaiért. Jn 15:13

22Bármit kértek hittel az imádságban, megkapjátok. Mt 21:22

2Ne hasonuljatok a világhoz, hanem gondolkodástokban megújulva alakuljatok át, hogy felismerjétek, mi az Isten akarata, mi a helyes, mi a kedves előtte és mi a tökéletes. Róm 12:2

__________________________________________________

 

Péntek

28Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok – én megkönnyítlek titeket. Mt 11:28

2Más dicsérjen, ne a saját szád, idegen valaki, ne a magad ajka! Péld 27:2

17Nem azért küldte el Isten a Fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem, hogy üdvösséget szerezzen a világnak. Jn 3:17

_______________________________________________

Ferenc pápa twitter üzenete: @pontifex: “Az egyház természeténél fogva misszionárius jellegű. Azért van, hogy minden férfi és minden nő találkozzon Jézus urunkkal.”

 

Csütörtök

Ne engedd a negatív képeket lejátszani elméd mozivásznán. Kezedben a távirányító. Csak annyit kell tenned, hogy csatornát váltasz.

____________________________________________________

24Ezt a napot az Úr szerezte: ujjongjunk és örüljünk benne! Zsolt 118:24

8Ha azt állítjuk, hogy nincs bűnünk, önmagunkat vezetjük félre, és nincs bennünk igazság. 1Jn 1:8

9A szív megtervezi az embernek az útját, de a lépéseit az Úr irányítja.  Péld 16:9

_________________________________________________

 

Szerda

17Nem azért küldte el Isten a Fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem, hogy üdvösséget szerezzen a világnak. Jn 3:17

32Ne félj, te kisded nyáj, hisz Atyátok úgy látta jónak, hogy nektek adja országát. Lk 12:32

20és tanítsátok meg őket mindannak a megtartására, amit parancsoltam nektek. S én veletek vagyok mindennap, a világ végéig. Mt 28:20

________________________________________________

Ferenc pápa twitter üzenete: @Pontifex: “Kedves fiatal emberek, ne legyetek középszerűek, mert a keresztény élet nagyszerű eszményeket tartogat számotokra.”

 

Kedd

A sötétség nem tudja kioltani a világosságot, az csak Istent teheti fényesebbé.

__________________________________________________

8Isten azonban azzal tesz tanúságot irántunk való szeretetéről, hogy Krisztus meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk. Róm 5:8

2Így szólt: Szeretlek, Uram, erősségem. Zsolt 18:2

36„Mester, melyik a főparancs a törvényben?” 37Jézus ezt felelte: „Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Mt 22:36-37

__________________________________________________

Ferenc pápa twitter üzenete: @Pontifex: Jézus sosincs távol tőlünk bűnösöktől. Ő ki akarja árasztani határtalan kegyelmét.

 

Hétfő

“Isten terve sokkal nagyobb, mint a te hibáid.”

_________________________________________________

22Bármit kértek hittel az imádságban, megkapjátok.” Mt 21:22

3Szeretet és hűség ne hagyjon el soha, kösd a nyakadba, és írd fel a szíved táblájára. Péld 3:3

16Ugyanígy a ti világosságotok is világítson az embereknek, hogy jótetteiteket látva dicsőítsék mennyei Atyátokat! Mt 5:16

__________________________________________________

“Az Istenbe vetett hit magában foglalja az Isten időzítésébe vetett hitet.”

 

Vasárnap

“A lehető legszebb ajándékok egyike az az idő, amelyet egyedül tölthetünk Istennel.”

___________________________________________________

44Én pedig azt mondom nektek: szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok üldözőitekért! Mt 5:44

8Egyébként, testvéreim, arra irányuljanak gondolataitok, ami igaz, tisztességes, igazságos, ami ártatlan, kedves, dicséretre méltó, ami erényes és magasztos. Fil 4:8

38aki hisz bennem: belsejéből, az Írás szava szerint, élő víz folyói fakadnak.” Jn 7:38

___________________________________________________

Ferenc pápa twitter üzenete: @Pontifex: Jézus a mi reményünk. Semmi – még a gonosz vagy a halál sem – képes elválasztani minket szeretetének megváltó erejétől.

 

Szombat

“Amikor hallod azt a csendes kis hangot a fejedben? Az Isten, aki azt mondja: Légy okos, csináld úgy, mint én!”

___________________________________________________

6Mutasd meg a fiúnak, melyik úton járjon, s akkor sem hagyja el, amikor idősebb lesz. Péld 22:6

S én veletek vagyok mindennap, a világ végéig.” Mt 28:20

6Ne aggódjatok semmi miatt, hanem minden imádságotokban és könyörgésetekben terjesszétek kéréseteket az Úr elé, hálaadástokkal együtt. Fil 4:6

___________________________________________________

Ferenc pápa twitter üzenete: @Pontifex: A betegség és a halál nem tabutémák. Azok valóságok, melyekkel Jézus jelenlétében szembe kell néznünk.

 

Péntek

“Mindenre, amire az Isten hív téged, arra fel is

szerel téged az Úr.”

___________________________________________________

13Senki sem szeret jobban, mint az, aki életét adja barátaiért. Jn 15:13

23Az embert a gőgje (porig) megalázza, de az alázatost megbecsülés éri. Péld 29:23

8Isten azonban azzal tesz tanúságot irántunk való szeretetéről, hogy Krisztus meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk. Róm 5:8

________________________________________________

Ferenc pápa twitter üzenete: @Pontifex: Tanuljunk meg köszönetet mondani Istennek és egymásnak. Megtanítjuk gyermekeinknek, hogy mondjanak köszönetet, mi pedig nem tesszük azt.

 

Csütörtök

“Egy hiba és mindenki ítélkezik feletted. Bocsáss meg gyorsan, hogy neked is megbocsáthassanak.”

__________________________________________________

13A rágalmazó mindent kibeszél, amerre csak jár, a megbízható ember megtartja, amit hallott. Péld 11:13

9Boldogok a békességben élők, mert Isten fiainak hívják majd őket. Mt 5:9

25Ha a Lélek szerint élünk, viselkedjünk is a Léleknek megfelelően. Gal 5:25

__________________________________________________

Ferenc pápa twitter üzenete: @Pontifex: Köszöntöm a Találkozásokért Hálózat Világ Iskoláját. Ma virtuálisan elültetjük az első olíva olaj fát a világbékéért.

Szerda

“Mindenki meghal. De nem mindenki él igazán.”

__________________________________________________

(A szeretet) 7Mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel. 1Kor 13:7

8Isten azonban azzal tesz tanúságot irántunk való szeretetéről, hogy Krisztus meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk. Róm 5:8

17Nem azért küldte el Isten a Fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem, hogy üdvösséget szerezzen a világnak. Jn 3:17

_________________________________________________

Ferenc pápa twitter üzenetet: @Pontifex: A keresztény szeretet olyan szeretet, amely nem számlálja a költségeit. Ez az irgalmas Szamaritánus leckéje, ez Jézus leckéje.

 

Kedd

“Barátok jönnek-mennek, de Jézus jön és marad.”

___________________________________________________

25Aki máson segít, maga is meghízik, maga is jóllakik, aki mást jól tart. Péld 11:25

9Boldogok a békességben élők, mert Isten fiainak hívják majd őket. Mt 5:9

36Ha tehát a Fiú szabaddá tesz benneteket, akkor valóban szabadok lesztek. Jn 8:36

________________________________________________

Ferenc pápa twitter üzenete: @Pontifex: Köszönöm mindazt a sok jókívánságot az évfordulómra. Kérlek benneteket, folytassátok az imádkozást értem.

 

Hétfő

“Az Isten által adott küzdelmek nem azért jönnek, hogy megmaradjanak, hanem hogy el is tűnjenek. Csak légy türelmes. Várd ki, amíg Isten érted fog dolgozni.”

___________________________________________________

16Ugyanígy a ti világosságotok is világítson az embereknek, hogy jótetteiteket látva dicsőítsék mennyei Atyátokat! Mt 5:16

12Veszekedést kelt a gyűlölet, a szeretet fátyolt borít a hibákra. Péld 10:12

17Aki lerontja az Isten templomát, azt Isten elpusztítja. Isten temploma ugyanis szent, s ti vagytok az. 1Kor 3:17

________________________________________________

“Soha ne add fel azt, amire Isten hívott téged. A végeredmény megéri a fájdalmat.”

 

Vasárnap

“Ne aggódj, Isten gondoskodni fog rólad, akkor is, ha

úgy tűnik, teljesen egyedül vagy.”

___________________________________________________

6. Minden te útaidban megismered őt; akkor ő igazgatja a te útaidat. Péld 3:6

16. Maga pedig a békességnek Ura adjon néktek mindenkor minden tekintetben békességet. Az Úr legyen mindnyájatokkal! Tessz 3:16

20. Jézus pedig monda nékik: A ti hitetlenségetek miatt. Mert bizony mondom néktek: Ha akkora hitetek volna, mint a mustármag, azt mondanátok ennek a hegynek: Menj innen amoda, és elmenne; és semmi sem volna lehetetlen néktek. Mt 17:20

_________________________________________________

“Fejezd be, hogy szeretnél ezt meg azt, és kezdj el dolgozni érte.”

 

Szombat

“Tudom, hogy Isten nem ad nekem semmi olyasmit, amit ne tudnék megoldani. Csak azt kívánom, bárcsak ne bízna bennem annyira.”

___________________________________________________

13[Az Úr félelme a rossznak utálata.] A gőg és a fennhéjázás, a gonosz élet és a száj hamissága gyűlöletes nekem. Péld 8:13

33Mert ha azokkal tesztek jót, akik veletek is jót tesznek, milyen hálára számíthattok? Hisz így a bűnösök is tesznek jót. Lk 6:33

13Mindent elviselek abban, aki erőt ad. Fil 4:13

__________________________________________________

“A legfontosabb lecke, amit tanultam az életben az, hogy minden körülmény között bízni kell Istenben.”

 

Péntek

“Jézus nem azért halt meg, hogy legyen vallásunk. Azért halt meg, hogy lehessen egy mély, bizalmas, személyes kapcsolatunk Istennel.”

___________________________________________________

1Őrizd meg, fiam, a szavaimat, jegyezd meg magadnak a parancsaimat! Péld 7:1

18Én is mondom neked: Péter vagy, erre a sziklára építem egyházamat, s az alvilág kapui sem vesznek rajta erőt. Mt 16:18

17Nem azért küldte el Isten a Fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem, hogy üdvösséget szerezzen a világnak. Jn 3:17

________________________________________________

Ferenc pápa twitter üzenete: @Pontifex: Kérlek, imádkozzatok érettem.

 

Csütörtök

“Ha kétségeid és kérdéseid vannak, akkor válaszd azt, hogy azt mondod az Úrnak: Én hiszek. Nem mindig értek mindent, de bízom benned.”

__________________________________________________

36„Mester, melyik a főparancs a törvényben?” 37Jézus ezt felelte: „Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Mt 22:36-37

5Igen, a mi bűneinkért szúrták át, a mi gonoszságainkért törték össze; a mi békességünkért érte utol a büntetés, az ő sebei szereztek nekünk gyógyulást. Iz 53:5

8Egyébként, testvéreim, arra irányuljanak gondolataitok, ami igaz, tisztességes, igazságos, ami ártatlan, kedves, dicséretre méltó, ami erényes és magasztos. Fil 4:8

_______________________________________________

“Mindenek felett tudnod kell, hogy Isten meghallgatja imádat és válaszol is rá.”

 

Szerda

 

“Bízom Istenben életemben… Végül is ő adta azt nekem.”

___________________________________________________

5. És mikor imádkozol, ne légy olyan, mint a képmutatók, a kik a gyülekezetekben és az utcák szegletein fennállva szeretnek imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony mondom néktek: elvették jutalmukat.6. Te pedig a mikor imádkozol, menj be a te belső szobádba, és ajtódat bezárva, imádkozzál a te Atyádhoz, a ki titkon van; és a te Atyád, a ki titkon néz, megfizet néked nyilván.7. És mikor imádkoztok, ne legyetek sok beszédűek, mint a pogányok, a kik azt gondolják, hogy az ő sok beszédükért hallgattatnak meg. Mt 6: 5-7

2. És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Róm 12:2

37. Jézus pedig monda néki: Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből.38. Ez az első és nagy parancsolat. Mt 22:37-38

_______________________________________________

“Az imádság többet változtat a dolgoknál, az bizony téged változtat meg.”

 

Kedd

“Csak Isten tudja levenni a fájdalom terhét válladról, hát ne hagyd, hogy mások elvegyék boldogságod.”

__________________________________________________

19Azért szeretjük (az Istent), mert ő előbb szeretett minket. 1Jn 4:19

5Szíved minden bizalmát Istenbe vesd, saját értelmedre ne igen hagyatkozz. Péld 3:5

3Áldott legyen az Isten, Urunk Jézus Krisztus Atyja, az irgalom Atyja és minden vigasztalás Istene! 2Kor 1:3

__________________________________________________

“Az élet Isten novellája. Engedjük, hogy Ő írja azt.”

 

Hétfő

“Nincs semmi, amin felül ne kerekednél, ha Isten a te oldaladon van.”

__________________________________________________

10Az ő alkotása vagyunk: Krisztus Jézusban jótettekre teremtett minket; ezeket az Isten előre elrendelte, hogy bennük éljünk. Ef 2:10

7Tisztességben éli életét az igaz, boldogok utána a gyermekei! Péld 20:7

40A király így felel: Bizony mondom nektek, amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek. Mt 25:40

______________________________________________

“Ne aggódj, ha egyedülálló vagy! Isten épp most figyel rád és mondja: “Ezt megtartom valaki különleges számára!”

 

Vasárnap

“Minden egyes alkalommal, amikor rámosolyogsz valakire, az egy szeretetcselekedet, az egy ajándék annak a személynek, egy gyönyörű dolog.” Teréz anya

_________________________________________________

Nekünk is üdvösségünkre van, ha hiszünk abban, aki a halottak közül feltámasztotta Urunkat, Jézust, 25aki vétkeinkért halált szenvedett, és megigazulásunkért feltámadt. Róm 4:24-25

1A jó név többet ér a nagy gazdagságnál, aranynál, ezüstnél jobb a közszeretet. Róm 22:1

28Tudjuk azt is, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra válik, hiszen ő saját elhatározásából választotta ki őket. Róm 8:28

________________________________________________

Ferenc pápa twitter üzenete: @Pontifex: A keresztény házastársak kihívásai: Megmaradni egymás mellett, tudni, hogyan kell mindig szeretni egymást, és így cselekedni oly módon, hogy szeretetük egyre csak növekedjen.

 

Szombat

“Isten sosem vezet oda minket, ahol nem tud megtartani. A kegyelme mindig elégséges számunkra, minden körülmény között.”

___________________________________________________

2Mindennap dicsérlek téged, nevedet örökké magasztalom. 3Nagy az Úr és dicséretre méltó, nagysága mérhetetlen. Zsolt 145:2-3

6Az igazat megmenti igazságossága, a hűtleneket megfogja a saját vágyuk. Péld 11:6

13Eddig emberi erőt meghaladó kísértés még nem ért titeket. Hűséges az Isten, erőtökön felül nem hagy megkísérteni, hanem a kísértéssel együtt a szabadulás lehetőségét is megadja, hogy kibírjátok. 1Kor 10:13

_______________________________________________

Ferenc pápa twitter üzenete: @Pontifex:  A legnagyobb örömünk Krisztusból fakad: megmaradni vele, együtt haladni vele, tanítványának lenni.

 

Péntek

Isten áldása van rejtve minden próbálkozásban az életben, de készen kell legyél rá, hogy kinyisd a szívedet, hogy lásd azokat.

___________________________________________________

7Hiszen Isten nem a csüggedtség, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét adta nekünk. 2Tim 1:7

9Szeretetet keres, aki elássa a vétket, aki meg fölkeveri, elveszti barátját. Péld 17:9

12Tudok nélkülözni, de tudok bőségben is élni. Mindig mindenhez hozzászoktam: ahhoz, hogy jóllakjam és éhezzem, hogy bővelkedjem és nélkülözzem. 13Mindent elviselek abban, aki erőt ad. Fil 4:12-13

__________________________________________________

Ferenc pápa twitter üzenete: @Pontifex: Imádkozzunk azokért a keresztényekért, akik üldözés áldozatai, hogy tudják, hogyan kell a gonoszságra jócselekedetekkel válaszolni.

Csütörtök

“A hit nem azt jelenti, hogy hisszük, hogy Isten azt csinálja, amit akarunk, hanem hogy azt, ami helyes.”

__________________________________________________

7Ne áltassátok magatokat, Isten nem hagy magából gúnyt űzni. Amit az ember vet, azt is aratja. Gal 6:7

1A jó név többet ér a nagy gazdagságnál, aranynál, ezüstnél jobb a közszeretet. Péld 22:1

12Az az én parancsom, hogy szeressétek egymást, amint én szerettelek benneteket. 13Senki sem szeret jobban, mint az, aki életét adja barátaiért. Jn 15:12-13

_________________________________________________

Ferenc pápa twitter üzenete: @Pontifex: A kölcsönadás jó alkalom az áldozathozatalra. Tagadjunk meg önmagunktól minden nap valamit, hogy segíteni tudjunk másokon.

 

Szerda

“Isten soha nem vezet minket oda, ahol nem tud megtartani bennünket.  Az ő kegyelme elégséges számunkra minden körülmény közepette.”

_________________________________________________

1. A ki a feddésekre is nyakas marad, egyszer csak összetörik, gyógyíthatatlanul. Péld 29:1

3. Az igazságnak és igaz ítéletnek gyakorlását inkább szereti az Úr az áldozatnál. Péld 21:3

9. A szeretet képmutatás nélkül való legyen. Iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz. Róm 12:9

________________________________________________

Ferenc pápa twitter üzenete: @Pontifex: Az életben mindannyian sok hibát követünk el. Tanuljuk meg felismerni hibáinkat, és kérjünk bocsánatot értük.

 

Kedd

“Ne keresd világodat!

Keresd a békét!

Keresd az igazságot!

Keresd a szeretetet!

Keresd Krisztust!

________________________________________________

7Hiszen Isten nem a csüggedtség, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét adta nekünk. 2Tim 1:7

24Szeressétek az Urat mind, ti övéi! Akik hűek hozzá, azokat az Úr oltalmazza, de bőven megfizet azoknak, akik elbizakodva cselekszenek. Zsolt 31:24

15Ne szeressétek a világot, sem azt, ami a világban van! Ha valaki szereti a világot, nincs meg benne az Atya szeretete, 1Jn 2:15

_______________________________________________

Ferenc pápa twitter üzenete: @Pontifex:  Hogy kell egy jó házasságban élni? Egyesülve az Úrral, aki mindig megújítja szeretetünket, és megerősít minket, hogy túltegyük magunkat minden nehézségen.

 

Hétfő

“A szenvedés után jön a lehetőség. Azután jön a törekvés, amit a kemény munka követ.”

__________________________________________________

12Ha majd segítségül hívtok és könyörögve hozzám jöttök: meghallgatlak titeket. Jer 29:12

3Az Úr menedékem, váram, szabadítóm. Istenem, sziklám, hozzá menekülök. Védőpajzsom, üdvösségem záloga, mentsváram, 4akit magasztalok. Zsolt 18:3

38Mert nem azért szálltam alá a mennyből, hogy a magam akaratát tegyem meg, hanem annak akaratát, aki küldött. 39Annak, aki küldött, az az akarata, hogy abból, amit nekem adott, semmit el ne veszítsek, hanem feltámasszam az utolsó napon. Jn 6:38-39

________________________________________________

“Az Isten nem kéri tőlünk, hogy sikerre vigyük dolgunkat, csak azt kéri tőlünk, hogy megpróbáljuk.”

 

Vasárnap

“Az egyik legnagyobb ajándék, amit adhatunk magunknak, az az idő, amit egyedül Istennel töltünk.”

___________________________________________________

16Megismertük és hittünk a szeretetben, amellyel Isten van irántunk. Az Isten szeretet, és aki kitart a szeretetben, az az Istenben marad, s az Isten is benne marad. 1Jn 4:16

11Az élet útjára tanítasz engem. Színed előtt az öröm teljessége, s jobbodon a gyönyörűség mindörökké. Zsolt 16:11

19Az én Istenem – gazdagsága szerint – dicsőségében ellát majd benneteket Jézus Krisztus által mindennel, amire szükségetek van. Fil 4:19

________________________________________________

Ferenc pápa twitter üzenete: @Pontifex: Mondjunk köszönetet a katolikus iskolákban tanítóknak. Az oktatás egy szeretetcselekedet, olyan, mint életet adni.

 

Szombat

“Isten szeret minket, nem szabad félnünk szeretni őt.”

__________________________________________________

36Ha tehát a Fiú szabaddá tesz benneteket, akkor valóban szabadok lesztek. Jn 8:36

Védelmezz, Istenem, hozzád menekülök. Zsolt 16:1

16Ugyanígy a ti világosságotok is világítson az embereknek, hogy jótetteiteket látva dicsőítsék mennyei Atyátokat! Mt 5:16

__________________________________________________

Ferenc pápa twitter üzenete: @Pontifex: Az Eukarisztia alapvető fontosságú számunkra: mindaz Krisztus, aki be akar lépni életünkbe, és ki akarja árasztani kegyelmét.

 

Péntek

“Sem bőrszín, sem vallás, sem nemzetiség nem kerülhet közibénk, mi mindannyian Isten gyermekei vagyunk.” – Teréz anya

__________________________________________________

13Mert a fiút, akit az anyja vigasztal, úgy vigasztallak meg én is titeket; Iz 66:13

5A völgyeket töltsétek fel, a hegyeket, halmokat hordjátok el, ami görbe, legyen egyenessé, a göröngyös változzék sima úttá, Lk 3:5

28Tudjuk azt is, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra válik, hiszen ő saját elhatározásából választotta ki őket. Róm 8:28

__________________________________________________

Ferenc pápa twitter üzenete: @Pontifex: Egy családban teljesen normális, hogy oltalomba vegyük azokat, akik segítségre szorulnak. Ne félj a törékenységtől!

 

Csütörtök

“Isten ereje nagyobb, mint az én gyengeségem.”

__________________________________________________

18Jézus odalépett hozzájuk, és így szólt: „Én kaptam minden hatalmat égen és földön. Mt 28:18

2Más dicsérjen, ne a saját szád, idegen valaki, ne a magad ajka! Péld 27:2

2Áldjad, lelkem, az Urat, és ne feledd, mennyi jót tett veled! Zsolt 103:2

_________________________________________________

“Az Isten egyikünket sem azért teremtett, hogy átlagosak legyünk. Nem is azért, hogy éppen hogy csak megéljünk. Arra teremtett minket, hogy jeleskedjünk.”

 

Szerda

“Isten igazsága változatlan. Építsd az életedet erre az igazságra, és nem fogsz elbukni.”

__________________________________________________

8Mindenekelőtt szeressétek egymást figyelmesen, mert a szeretet befedi a bűnök sokaságát. 1Pt 4:8

1Salamon mondásai: A bölcs fiú örömet szerez az apjának, de az ostoba fiú bánat az anyjának. Péld 10:1

23Mert a bűn zsoldja a halál, Isten kegyelmi ajándéka azonban az örök élet Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Róm 6:23

____________________________________________________

Ferenc pápa twitter üzenete: @Pontifex: Mindannyiunk, akiket megkereszteltek, missziós tanítványok vagyunk. Arra kaptunk meghívást, hogy élő evangéliummá váljunk világunkban.

 

Kedd

“Isten soha nem fordul el senkitől, és arra vár, hogy jöjjünk hozzá.”

___________________________________________________

3Jézus azt felelte neki: „Bizony, bizony, mondom neked: aki nem születik újjá, az nem láthatja meg az Isten országát.” Jn 3:3

17Az egyik vas a másiktól kapja élét, a mások társasága tisztítja az embert. Péld 27:17

13Mindent elviselek abban, aki erőt ad. Fil 4:13

____________________________________________________

Ferenc pápa twitter üzenete: @Pontifex: Szűzanyánk mindig közel van hozzánk, különösen ha érezzük az élet súlyát annak minden problémájával.

 

Hétfő

“Nincs szükséged semmilyen okra, hogy segíts az embereknek.”

__________________________________________________

17Nem azért küldte el Isten a Fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem, hogy üdvösséget szerezzen a világnak. Jn 3:17

5Ne legyetek kapzsik, elégedjetek meg azzal, amitek van. Hiszen ő maga ígérte: „Nem távozom el tőled s nem hagylak magadra.” Zsid 13:5

13Eddig emberi erőt meghaladó kísértés még nem ért titeket. Hűséges az Isten, erőtökön felül nem hagy megkísérteni, hanem a kísértéssel együtt a szabadulás lehetőségét is megadja, hogy kibírjátok. 1Kor 10:13

_______________________________________________

“Minden okkal történik, lehet hogy te nem ismered most azt, de Isten ismeri, s ez minden, ami számít.

 

Vasárnap

Isten látja fájdalmadat. Ő el fog látni egy új lehetőséggel és a célhoz vezető úttal.  Nagyobb és nagyszerűbb lesz e lehetőség, mint valaha ezelőtt.

___________________________________________________

2Figyelj imádságomra, Uram, ne zárkózz el könyörgésem elől! Zsolt 55:2

2Ez az első, ígérettel egybekötött parancs: „Tiszteld apádat és anyádat, 3hogy boldog és hosszú életű légy a földön.” Ef 6:2-3

12Az az én parancsom, hogy szeressétek egymást, amint én szerettelek benneteket. Jn 15:12

____________________________________________________

Ferenc pápa twitter üzenete: @Pontifex: Sose vesszük el hitünket! Isten hibáinkkal és bűneinkkel együtt is mindig szeret minket.

 

Szombat

“Néha az Isten nem változtatja meg szituációdat, mert szívedet akarja megváltoztatni.”

___________________________________________________

7Hiszen semmit sem hoztunk erre a világra, s nem is vihetünk el semmit. 1Tim 6:7

22Bármit kértek hittel az imádságban, megkapjátok. Mt 21:22

9A szív megtervezi az embernek az útját, de a lépéseit az Úr irányítja. Péld 16:9

___________________________________________________

Ferenc pápa twitter üzenete: @Pontifex: A konfirmáicó fontos a keresztények számára; megerősít bennünket, hogy megvédjük hitünket és bátran hirdessük az evangéliumot.

 

Péntek

“Ne félj, légy inspirálva! Az isten azért adott nekünk tálentumokat, hogy használjuk őket.”

_________________________________________________

4Azt felelte: „Meg van írva: Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden tanítással is, amely az Isten szájából származik.” Mt 4:4

15Ne szeressétek a világot, sem azt, ami a világban van! Ha valaki szereti a világot, nincs meg benne az Atya szeretete, 1Jn 2:15

7Akkor Isten békéje, amely minden értelmet meghalad, megőrzi szíveteket és értelmeteket Krisztus Jézusban. Fil 4:7

___________________________________________________

Ferenc pápa twitter üznete: @Pontifex: Tégy képessé minket úgy szeretni, ahogy te szeretsz minket.

 

Csütörtök

“Minden jón és rosszon keresztül, tudom, Isten mindig velem van.”

___________________________________________________

32Ne félj, te kisded nyáj, hisz Atyátok úgy látta jónak, hogy nektek adja országát. Lk 12:32

10Az Úr félelme tiszta s örökké megmarad. Az Úr ítéletei igazak és mind jogosak, Zsolt 19:10

25Ha a Lélek szerint élünk, viselkedjünk is a Léleknek megfelelően. Gal 5:25

_________________________________________________

“Az Isten különböző embereknek különböző tálentumokat, tehetségeket ad. Bármit adott is Neked, azt bizonyos céllal adta.”

 

Szerda

“Ha Isten minden, amid van, akkor minden amid van az minden, amire szükséged van.”

__________________________________________________

6Minden utadon próbáld fölismerni, akkor egyenessé teszi ösvényedet. Péld 3:6

10Az ő alkotása vagyunk: Krisztus Jézusban jótettekre teremtett minket; ezeket az Isten előre elrendelte, hogy bennük éljünk. Ef 2:10

25hisz Dávid mondja róla: Szemem előtt az Úr mindenkor, ő áll jobbomon, hogy meg ne inogjak. Apcsel 2:25

_________________________________________________

Ferenc pápa twitter üzenete: @Pontifex: Tanuljuk meg Krisztustól, hogyan kell imádkozni, megbocsátani, békében élni és azok mellett lenni, akiknek szükségük van ránk.

 

Kedd

“Lehetnek gyengeségeid, de Isten erős. Lehetnek bűneid, de Isten kegyelmes hozzád. Elbukhatsz, de Isten akkor is hűséges marad hozzád.”

____________________________________________________

23Mert a bűn zsoldja a halál, Isten kegyelmi ajándéka azonban az örök élet Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Róm 6:23

23Nagy gonddal őrizd a szívedet, mert hiszen belőle indul ki az élet. Péld 4:23

8Isten azonban azzal tesz tanúságot irántunk való szeretetéről, hogy Krisztus meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk.Róm 5:8

____________________________________________________

Ferenc pápa twitter üzenete: Pontifex: Ti, akik betegek vagytok, ne veszítsétek el a reményt, különösen amikor a leginkább szenvedtek. Krisztus veletek van.

 

Hétfő

“Isten szeretete és kegyelme lemosta bűneimet!”

__________________________________________________

36„Mester, melyik a főparancs a törvényben?” 37Jézus ezt felelte: „Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből.Mt 22:36-37

10Az ő alkotása vagyunk: Krisztus Jézusban jótettekre teremtett minket; ezeket az Isten előre elrendelte, hogy bennük éljünk. Ef 2:10

2Uram, irgalmazz nekünk, mert benned remélünk! Reggelente légy erős karunk, és gyámolunk a szükség idején. Iz 33:2

__________________________________________________

“Dicsérd az Urat, még akkor is, ha nem tudod, mit miért cselekszik.”

 

Vasárnap

“Amikor a kétség elkezd belédbújni, végy egy percet, hogy imádkozz.”

__________________________________________________

10Ne félj, mert veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok a te Istened! Megerősítelek, megsegítelek, és felkarol győzedelmes jobbom. Iz 41:10

24Szeressétek az Urat mind, ti övéi! Akik hűek hozzá, azokat az Úr oltalmazza, de bőven megfizet azoknak, akik elbizakodva cselekszenek. Zsolt 31:24

24Az Isten lélek, ezért akik imádják, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk.” Jn 4:24

________________________________________________

Ferenc pápa twitter üzenete: @Pontifex: Imádkozzunk az afrikai békéért, különösen a békéért a Közép-Afrikai Köztársaságban és Dél-Szudánban.

 

Szombat

“Ne mondd, hogy “nem tudom, mert gyenge vagyok”, mondd, hogy “lehetek gyenge, de Istennel erős vagyok.”

_________________________________________________

15Ha szerettek, tartsátok meg parancsaimat, 16én meg majd kérem az Atyát, és más vigasztalót ad nektek: az Igazság Lelkét, aki örökké veletek marad. Jn 14:15-16

12Ha majd segítségül hívtok és könyörögve hozzám jöttök: meghallgatlak titeket. Jer 29:12

18De ennek az életnek a szenvedései véleményem szerint nem mérhetők az eljövendő dicsőséghez, amely majd megnyilvánul rajtunk. Róm 8:18

_______________________________________________

Ferenc pápa twitter üzenete: @Pontifex: Kedves fiatalemberek, ne féljetek megházasodni, egy hűséges és gyümölcsöző házasság boldoggá tesz benneteket.

 

Péntek

 

“Hinned kell önmagadban, akkor is, ha senki más nem hisz benned, ez tesz téged sikeressé.”

___________________________________________________

2Áldjad, lelkem, az Urat, és ne feledd, mennyi jót tett veled! Zsolt 103:2

12Vívd meg a hit jó harcát, szerezd meg az örök életet, hiszen erre kaptál hivatást, s erre tetted le számos tanú előtt az igaz hitvallást. 1Tim 6:12

27Nektek, akik hallgattok, ezt mondom: Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót gyűlölőitekkel. 28Azokra, akik átkoznak benneteket, mondjatok áldást, és imádkozzatok rágalmazóitokért. Lk 6:2728

______________________________________________

Ferenc pápa twitter üzenete: @Pontifex: Imádkozzunk a szeminaristákért, hogy meghallják az Úr hangját, és bátorsággal, valamint örömmel kövessék azt.

________________________________________________

 

Csütörtök

Vannak akik úgy tartják, hogy Isten akkor szeret minket, ha megváltozunk. A szentírás azt modja: Isten szeretete változtat meg minket.

___________________________________________________

9. És ő megítéli a világot igazsággal, törvényt tesz a népeknek méltányosan. Zsolt 9:9

23. Jézus pedig monda néki: Ha hiheted azt, minden lehetséges a hívőnek. Mk 9:23

8. Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg és igazság nincsen mi bennünk. 1Jn 1:8

__________________________________________________

“Isten szeret minket. Nem szabad félnünk szeretni őt.”

 

Szerda

“A hit nem azt jelenti, hogy bízunk Istenben, hogy megállítja a vihart, hanem hogy bízunk Istenben, hogy megerősít minket, amint a viharon átsétálunk.”

__________________________________________________

40Jézus így felelt: „Nemde azt mondtam: ha hiszel, meglátod Isten dicsőségét?” Jn 11:40

26Ha elfog is benneteket az indulat, ne vétkezzetek. A nap ne nyugodjék le haragotok fölött. Ef 4:26

2Figyelj imádságomra, Uram, ne zárkózz el könyörgésem elől! Zsolt 55:2

__________________________________________________

Ferenc pápa twitter üzenete: @Pontifex: Köszöntöm mindazokat, akik betegek és szenvednek. A megfeszített Krisztus veletek van, ragaszkodjatok hozzá!

 

Kedd

“A szeretet meglágyíthaja a legkeményebb szívet, meg tudja gyógyítani a megtört szív sebeit, és elmulaszthatja az aggódó szív félelmeit.”

__________________________________________________

18A szeretetben nincs félelem. A tökéletes szeretet kizárja a félelmet, mert a félelemnek köze van a büntetéshez. Aki tehát fél, abban nem tökéletes a szeretet. 1Jn 4:18

2Nézzétek: Isten az üdvösségem! Bizalom tölt el, s nincs bennem félelem, mert az Úr az erősségem, a dicsőítő énekem, és az üdvösségem. Iz 12:2

9Azt mondom azért nektek: kérjetek és kaptok, keressetek és találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak nektek. Lk 11:9

______________________________________________

Ferenc pápa twitter üzenete: @Pontifex: Imádkozzunk minden jó és odaadó papunkért, akik nagylelkűséggel és ismeretlen áldozatokkal szentelik életüket hívőiknek.

 

Hétfő

“Mondj köszönetet ma az Úrnak, az egészségedért, a családodért és az otthonodért.  Sok embernek még ezek sem adattak meg.”

___________________________________________________

2Ez az első, ígérettel egybekötött parancs: „Tiszteld apádat és anyádat, 3hogy boldog és hosszú életű légy a földön.” Ef6 2-3

10Gondját viseli az igaz a jószágnak, a gonosznak kegyetlen a szíve. Péld 12:10

63A lélek az, ami éltet, a test nem használ semmit. Hozzátok intézett szavaim lélek és élet. Jn 6:63

____________________________________________________

“Az élet nem igazságos, de az Isten mindig hűséges hozzánk.”

 

Vasárnap

“Ha a napom imával kezdődik és imával fejeződik be, akkor úgy tűnik, a kettő között minden sikerül.”

__________________________________________________

17Akik szeretnek, azokat szeretem, s aki keres, az rám is talál. Péld 8:17

10Az ő alkotása vagyunk: Krisztus Jézusban jótettekre teremtett minket; ezeket az Isten előre elrendelte, hogy bennük éljünk. Ef 2:10

17Nem azért küldte el Isten a Fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem, hogy üdvösséget szerezzen a világnak. Jn 3:17

______________________________________________

Ferenc pápa twitter üzenete:@Pontifex: A szentségek, különösen a gyónás és az oltáriszentség, kiváltságos helyei a Krisztussal való találkozásnak.

 

Szombat

“Az emberek megsebezhetik szívedet, de Isten meggyógyítja azt.”

__________________________________________________

12Az az én parancsom, hogy szeressétek egymást, amint én szerettelek benneteket. Jn 15:12

2Emeljük tekintetünket a hit szerzőjére és bevégzőjére, Jézusra, aki a rá váró öröm helyett elszenvedte a keresztet, nem törődött a gyalázattal, és most Isten trónjának jobbján ül. Zsid 12:2

10Én azért jöttem, hogy életük legyen és bőségben legyen. Jn 10:10

________________________________________________

Ferenc pápa twitter üzenete: @Pontifex: Milyen lendületes életet sajátíthatunk el, ha megengedjük magunknak, hogy elteljünk Isten szeretetével.

 

Péntek

“Ha megbocsátasz ellenségeidnek, azzal nem rajtuk segítesz, hanem magadon.”

_________________________________________________

6Minden utadon próbáld fölismerni Jézust, akkor egyenessé teszi ösvényedet. Péld 3:6

13Mindent elviselek abban, aki erőt ad. Fil 4:13

12Aki azt hiszi, hogy áll, ügyeljen, nehogy elessék. 1Kor 10:12

________________________________________________

Ferenc pápa twitter üzenete: @Pontifex:  A világ azt akarja, hogy a birtoklásra, a vágyainkra figyeljünk. A Szentírás arra hív minket, hogy nyitottak legyünk az emberek felé, és osztozzunk a szegényekkel.

 

Csütörtök

“Kérdezd meg magadtól, mi a valóban fontos számodra, és aköré építsd fel életedet!”

__________________________________________________

8Mindig szemem előtt lebeg az Úr, ő áll jobbomon, hogy meg ne inogjak. 9Ezért örül a szívem és ujjong a lelkem s testem is békében fog majd nyugodni. Zsolt 16:8-9

13Mindent elviselek abban, aki erőt ad. 14Mégis jól tettétek, hogy szükségemben segítségemre voltatok. Fil 4:13-14

3Bízd az Úrra, ami tennivalód akad, akkor a terveid valósággá válnak. Péld 16:3

_______________________________________________

“Kövesd reménységeid, ne pedig félelmeid!”

 

Szerda

“Ha Istennel egy pályán akarsz haladni, meg akarod őrizni pozitív hozzáállásodat, akkor a Vele való kommunikációnak napi prioritást kell élveznie.”

______________________________________________

28Mert az Úr az igazságosságot szereti és nem hagyja el soha szentjeit.  Zsolt 37:28

32Ne félj, te kisded nyáj, hisz Atyátok úgy látta jónak, hogy nektek adja országát.Lk 12:32

14Szája gyümölcséből jóllakik jóval az ember, mindenki élvezi tettének jutalmát. Péld 12:14

_______________________________________________

Ferenc pápa twitter üzenete: @Pontifex: Kedves fiatalok, Jézus életet ad nekünk, bőséges életet.  Ha közel vagyunk hozzá, akkor öröm lesz szívünkben és mosoly az arcunkon.

 

Kedd

“Senki sem készít zárat kulcs nélkül. Ez az, amiért az Isten nem fog megoldások nélkül nehézségeket ránk bízni.

___________________________________________________

32Ne félj, te kisded nyáj, hisz Atyátok úgy látta jónak, hogy nektek adja országát. Lk 12:32

6Ne aggódjatok semmi miatt, hanem minden imádságotokban és könyörgésetekben terjesszétek kéréseteket az Úr elé, hálaadástokkal együtt.Fil 4:6

17Aki hirtelen haragra gerjed, bolondságot csinál, a meggondolt ember sok mindent elvisel.Péld 14:17

________________________________________________

Ferenc pápa twitter üzenete: @Pontifex: Fontos, hogy legyenek barátaink, akikben megbízhatunk. De alapvető, hogy bízzunk az Úrban, aki sosem hagy el minket.

 

Hétfő

“A hit egy pozitív hozzáállás ahhoz, amit meg tudsz tenni, és az, hogy egyáltalán nem aggódsz azért, amit nem tudsz megcsinálni.”

_________________________________________________

20A száj gyümölcséből megtelik a gyomor, jóllakik azzal, ami az ajkon terem. Péld 18:20

29Adjatok hálát az Úrnak, mert jó: irgalma örökké tart. Zsolt 118:29

12Kérünk titeket, testvérek, becsüljétek meg azokat, akik körötökben fáradnak, vezetnek és intenek benneteket az Úrban. 1Tessz 5:12

______________________________________________

Ferenc pápa twitter üzenete: @Pontifex: Legyen a Felszentelt Élet világnapja egy időbeli alkalom arra, hogy újra felfedezzük Jézus Krisztus központi szerepét életünkben.

 

Vasárnap

“Isten szeretete nem korlátozódik le arra, amikor azt gondolod, jól teljesítettél. Ő akkor is szeret Téged, ha hibázol és elbuksz.”

___________________________________________________

18A szeretetben nincs félelem. A tökéletes szeretet kizárja a félelmet, mert a félelemnek köze van a büntetéshez. Aki tehát fél, abban nem tökéletes a szeretet. 1Jn 4:18

2Emeljük tekintetünket a hit szerzőjére és bevégzőjére, Jézusra, aki a rá váró öröm helyett elszenvedte a keresztet, nem törődött a gyalázattal, és most Isten trónjának jobbján ül. Zsid 12:2

6Ne aggódjatok semmi miatt, hanem minden imádságotokban és könyörgésetekben terjesszétek kéréseteket az Úr elé, hálaadástokkal együtt. Fil 4:6

________________________________________________

Ferenc pápa twitter üzenete: @Pontifex: Néha elszomorodunk bűneink súlya alatt. Ne legyünk bátortalanok. Krisztus azért jött, hogy levegye vállunkról a terhet, és békét hozzon nekünk.

 

Szombat

“Kértem a Jóistent, hogy erős legyek, mire ő nehézségeket adott, hogy általuk erőssé váljak.”

__________________________________________________

5A völgyeket töltsétek fel, a hegyeket, halmokat hordjátok el, ami görbe, legyen egyenessé, a göröngyös változzék sima úttá, 6és minden test meglátja az Isten üdvösségét. Lk 3:5-6

10Végül: erősödjetek meg az Úrban, az ő mindenható erejéből. Ef 6:10

2Más dicsérjen, ne a saját szád, idegen valaki, ne a magad ajka! Péld 27:2

________________________________________________

Ferenc pápa twitter üzenete: @Pontifex: Senki sem menti meg önmagát, a közösség alapvetően fontos.

 

Péntek

“A jó dolgok akkor jönnek, ha hiszünk. A jobb dolgok akkor jönnek, ha türelmesek vagyunk. S a legjobb dolgok akkor jönnek, ha sosem adjuk fel.”

_____________________________________________

28Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok – én megkönnyítlek titeket. Mt 11:28

11Az élet útjára tanítasz engem. Színed előtt az öröm teljessége, s jobbodon a gyönyörűség mindörökké. Zsolt 16:11

22Bármit kértek hittel az imádságban, megkapjátok.” Mt21:22

______________________________________________

Ferenc pápa twitter üzenete: @Pontifex: Nem tudok elképzelni egy keresztényt sem, aki nem tudja, hogyan kell mosolyogni. Örömmel telve tegyünk tanúságot hitünkről.

 

Csütörtök

Helyezd vágyaidat Isten elé. Imádkozzál értük és bízz Istenben, hogy megadja neked őket, amennyiben és amikor jó az neked.

 

__________________________________________________

 

24Okosítsatok fel, akkor majd hallgatok. Adjátok tudtomra, hogy miben hibáztam. Jób 6:24

 

S én veletek vagyok mindennap, a világ végéig.” Mt 28:20

 

37Jézus ezt felelte: „Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. 38Ez a legnagyobb, az első parancs. Mt 22:37

 

_______________________________________________

 

“Maradj nyugodt! Te lehetsz gyenge, de Isten erős.”

 

Szerda

“Az egyetlen személy, akinél jobbnak kívánkozol lenni, az az a személy, aki tegnap voltál.”

__________________________________________________

3Az Úr menedékem, váram, szabadítóm. Istenem, sziklám, hozzá menekülök. Védőpajzsom, üdvösségem záloga, mentsváram, 4akit magasztalok. Zsolt 18:3

8Kiszárad a fű, elhervad a virág, de Istenünk szava örökké megmarad.” Iz 40:8

19Nem tudjátok, hogy testetek a bennetek lakó Szentlélek temploma, akit Istentől kaptatok? Nem tudjátok, hogy nem vagytok a magatokéi? 1Kor 6:19

_____________________________________________

Ferenc pápa twitter üzenete: @Pontifex: Imádkozzunk a keresztények egységéért. Annyi szép dolog van, ami összeköt bennünket.

 

Kedd

Istennek három válasza lehet imánkra: 1. ‘Igen!’ 2. ‘Még nem’ 3. ‘Van egy sokkal jobb ötletem!’

__________________________________________________

A könyv célja, hogy 2hogy bölcsességet, fegyelmet tanuljunk, és megértsük az értelmes beszédet; Péld 1:2

16Ugyanígy a ti világosságotok is világítson az embereknek, hogy jótetteiteket látva dicsőítsék mennyei Atyátokat! Mt 5:16

17Nem azért küldte el Isten a Fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem, hogy üdvösséget szerezzen a világnak.Jn 3:17

______________________________________________

Ferenc pápa twitter üzenete: @Pontifex: Kedves fiatal emberek, ne elégedjünk meg a középszerű élettel, ejtsen benneteket ámulatba az, ami igaz és szép, ami Istentől van!

 

Hétfő

“A csalódások nem azért vannak, hogy szétromboljanak. Azért vannak hogy lelki erőt adva megerősítsenek, hogy véghez vidd Isten által adott sorsodat.”

_________________________________________________

8Az Úr irgalmas és könyörületes, szelíd a haragban és gazdag az irgalomban.Zsolt 103:8

25Ha a Lélek szerint élünk, viselkedjünk is a Léleknek megfelelően. Gal 5:25

25A lustát megöli, amihez kedve van, keze ugyanis megtagadja a munkát. Péld 21:25

________________________________________________

“A szeretet meglágyítja a legkeményebb szívet, meggyógyítja a széttört szív sebeit, és elmulasztja az aggodalmas szív félelmeit.”

 

Vasárnap

“A szabadság nem abból áll, hogy azt tesszük, amit szeretünk, hanem hogy jogunk van azt tenni, amit kell.” – II. János Pál

__________________________________________________

16Ugyanígy a ti világosságotok is világítson az embereknek, hogy jótetteiteket látva dicsőítsék mennyei Atyátokat! Mt 5:16

17„Ó, Uram! Te alkottad az eget és a földet nagy hatalmaddal és kinyújtott karoddal. Neked semmi sem lehetetlen. Jer 32:17

13Addig megmarad a hit, a remény és a szeretet, ez a három, de közülük a legnagyobb a szeretet. 1Kor 13:13

______________________________________________

Ferenc pápa twitter üzenete: @Pontifex: Könnyű kérni az Urat, mindannyian ezt tesszük. Mikor fogunk megtanulni hálát adni neki és imádni őt.

 

Szombat

“Jézus Krisztus sokkal többet szenvedett, mint amit mi el tudunk képzelni, csak azért, hogy meglegyen az esélyünk kapcsolatba lépni vele.”

____________________________________________

16Ugyanígy a ti világosságotok is világítson az embereknek, hogy jótetteiteket látva dicsőítsék mennyei Atyátokat! Mt 5:16

9Boldogok a békességben élők, mert Isten fiainak hívják majd őket. Mt 5:9

3Bízd az Úrra, ami tennivalód akad, akkor a terveid valósággá válnak. Péld 16:3

_____________________________________________

Ferenc pápa üzenetet: @Pontifex: Arra vagyunk hivatottak, hogy minden nap megéljük keresztségünket, mint új teremtmények, Krisztusban felruházva.

 

Péntek

“A bölcs emberek nincsenek mindig csöndben, de tudják, mikor kell annak lenni.”

_________________________________________________

„Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. 38Ez a legnagyobb, az első parancs. Mt 22:37-38

21Mindenkinek útját tisztán látja az Úr, szemmel tartja az ösvényeidet. Péld 5:21

1Testvérek, Isten irgalmára kérlek benneteket: Adjátok testeteket élő, szent, Istennek tetsző áldozatul. Ez legyen szellemi hódolatotok. Róm 12:1

____________________________________________

Ferenc pápa üzenete: @Pontifex: Akárcsak a Szűzanya, mi is tápláljuk a Karácsonykor bennünk megszületett fényt. S vigyük azt magunkkal, bármerre is megyünk mindennapi életünk során.

 

Csütörtök

“Minden nap egy új kezdet, végy egy mély levegőt, és kezd újra!”

________________________________________________

8Védelmezi az igazság ösvényét, s akik hűek hozzá, azoknak szemmel tartja útját. Péld 2:8

9Ha tehát száddal vallod, hogy Jézus az Úr, és szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta a halálból, üdvözülsz. Róm 10:9

4A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem is kevély. 1Kor 13:4

________________________________________________

Ferenc pápa üzenete: @Pontifex: Csatlakozom imáimmal a washingtoni Menet az Életért eseményhez. Isten segítsen bennünket elfogadni minden életet, különösen azokét, akik leginkább sérülékenyek.

 

Szerda

“Minden egyes alkalommal, amikor megbocsátasz, csalódást okozol az ördögnek.”

_________________________________________________

18A szeretetben nincs félelem. A tökéletes szeretet kizárja a félelmet, mert a félelemnek köze van a büntetéshez. Aki tehát fél, abban nem tökéletes a szeretet. 1Jn 4:18

6Mutasd meg a fiúnak, melyik úton járjon, s akkor sem hagyja el, amikor idősebb lesz. Péld 22:6

9Azt mondom azért nektek: kérjetek és kaptok, keressetek és találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak nektek. Lk11:9

_________________________________________________

Ferenc pápa twitter üzenete: @Pontifex: Amennyiben mindennapjainkban is megéljük hitünket, akkor munkánk is esélyes lesz arra, hogy kiterjesszük abéli örömünket, hogy keresztények vagyunk.

 

Kedd

“Balsorsban nyugodt maradni a nagy lelki erő jele. Akármi is történjen éppen most életedben. Tartsd meg békességedet.”

_________________________________________________

12Vívd meg a hit jó harcát, szerezd meg az örök életet, hiszen erre kaptál hivatást, s erre tetted le számos tanú előtt az igaz hitvallást.1Tim 6:12

5Isten minden szava színtiszta (igazság), pajzs azoknak, akik hozzá menekülnek. Péld 30:5

34Adjatok hálát az Úrnak, mivel jó, mivel szeretete örökre megmarad.1Krón 16:34

________________________________________________

Ferenc pápa twitter üzenete: @Pontifex: Nem elég kijelenteni, hogy keresztények vagyunk. Meg kell élni hitünket, nem csak szavainkkal, hanem tetteinkkel is.

 

Hétfő

A kegyelem olyan, amit Istentől kapunk, amit mi sosem tudnánk megadni, és sosem fogjuk kiérdemelni.

__________________________________________________

9A szív megtervezi az embernek az útját, de a lépéseit az Úr irányítja. Péld 16:9

9Ne fáradjunk bele tenni a jót, mert ha kitartunk, annak idején aratni is fogunk. Gal 6:9

8Ha azt állítjuk, hogy nincs bűnünk, önmagunkat vezetjük félre, és nincs bennünk igazság. 1Jn 1:8

_________________________________________________

“Mindig mosollyal az arcunkon találkozzunk, hiszen a mosoly a szeretet kezdete.” – Teréz anya

 

 

Vasárnap

“Néha úgy gondolhatod, hogy Isten túl kemény veled, és nem szeret igazán. Az igazság az, hogy Isten annyira szeret, hogy nem hagy meg ily módon.”

_________________________________________________

11Ő némelyeket apostollá, másokat prófétává, ismét másokat evangélistává, pásztorrá és tanítóvá tett, 12hogy szolgálatuk betöltésére neveljék a szenteket, és fölépítsék Krisztus testét, 13amíg mindnyájan el nem jutunk az Isten Fia hitének és megismerésének egységére, és meglett emberré nem leszünk, elérve Krisztus teljessége életkorának mértékére. Ef 4:11-13

13Eddig emberi erőt meghaladó kísértés még nem ért titeket. Hűséges az Isten, erőtökön felül nem hagy megkísérteni, hanem a kísértéssel együtt a szabadulás lehetőségét is megadja, hogy kibírjátok. 1Kor 10:13

22De most is tudom, hogy bármit kérsz az Istentől, megadja neked.

________________________________________________

Ferenc pápa twitter üzenete: @Pontifex: A háború oly sok életet összetör. Gondolok itt különösen a gyermekekre, akiket kiragadnak gyermeki létükből.

 

Szombat

“Isten megérti imánkat, akkor is, ha nem találjuk a szavakat hozzá.”

_________________________________________________

17Nem azért küldte el Isten a Fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem, hogy üdvösséget szerezzen a világnak. Jn 3:17

20Tarts a bölcsekkel és magad is bölcs leszel, aki bolondokkal tárgyal, az rosszul jár. Péld 13:20

19Az én Istenem – gazdagsága szerint – dicsőségében ellát majd benneteket Jézus Krisztus által mindennel, amire szükségetek van. Fil 4:19

_______________________________________________

Ferenc pápa twitter üzenete: @Pontifex: Milyen erőteljesek imádságaink! Sose vesszük el a bátorságot azt mondani: Istenem, add meg nekünk békédet!

 

Péntek

“A természetben is megfigyelhetjük Isten jelenlétét, de embertársunkon láthatjuk, hogy most is hogyan munkálkodik.” – Robert Brault

__________________________________________________

8Kegyelemből részesültetek a megváltásban, a hit által, ez tehát nem a magatok érdeme, hanem Isten ajándéka. Ef 2:8

12Ha majd segítségül hívtok és könyörögve hozzám jöttök: meghallgatlak titeket. Jer 29:12

24Ezt a napot az Úr szerezte: ujjongjunk és örüljünk benne! Zsolt 118:24

__________________________________________________

Ferenc pápa twitter üzenete: @Pontifex: Imádkozzunk a békéért, hogy előidézhessük azt, saját otthonunkban kezdve.

 

Csütörtök

“Istennek csodálatos módja van arra, hogy a negatívumkat pozitívumokká alakítsa.”

_________________________________________________

10Az ő alkotása vagyunk: Krisztus Jézusban jótettekre teremtett minket; ezeket az Isten előre elrendelte, hogy bennük éljünk. Ef2:10

„Tiszteld apádat és anyádat, 3hogy boldog és hosszú életű légy a földön.” Ef 6:2-3

19Nem tudjátok, hogy testetek a bennetek lakó Szentlélek temploma, akit Istentől kaptatok? Nem tudjátok, hogy nem vagytok a magatokéi? 20Nagy volt a váltságdíjatok! Dicsőítsétek meg tehát Istent testetekben! 1Kor 6:19-20

________________________________________________

“Az ima a nap legfontosabb beszélgetése.”

 

Szerda

 

“A negatív emberek mindig le akarnak húzni a saját szintjükre, szeresd őket, de emelkedj föléjük.”

_________________________________________________

10Ne félj, mert veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok a te Istened! Megerősítelek, megsegítelek, és felkarol győzedelmes jobbom. Iz 41:10

9Ha megvalljuk bűneinket, akkor mivel jó és igazságos, megbocsátja bűneinket, és minden igazságtalanságtól megtisztít minket. 1Jn1:9

16A békesség Ura adjon nektek mindig és minden körülmények között békét! Az Úr legyen mindnyájatokkal! 2Tessz 3:16

________________________________________________

Ferenc pápa twitter üzenete: @Pontifex: Mindig mondjunk köszönetet Istennek, különösen türelméért és kegyelméért.

 

Kedd

“Sosem tudhatod, hogy milyen erős vagy, mindaddig, amíg nem marad más választásod, mint erősnek lenni.”

__________________________________________________

8Mindenekelőtt szeressétek egymást figyelmesen, mert a szeretet befedi a bűnök sokaságát. 1Pt 4:8

10A bölcsesség kezdete az Úr félelme, és a Szentet ismerni – az az okosság. Péld 9:10

34Adjatok hálát az Úrnak, mivel jó, mivel szeretete örökre megmarad. 1Krón 16:34

_________________________________________________

Ferenc pápa üzenete: @Pontifex: Az úr kopogtat szívünk ajtaján. Nem tettük ki a feliratot: “Kérlek ne zavarj”?

 

Hétfő

“Engedd el életedből a csalódásokat és visszaeséseket, és tarts ki Isten jövőbeli ígéreteiben.”

______________________________________________

24A barátságos beszéd méznek folyása, édes a léleknek, üdülés a testnek. Péld 16:24

2éljetek szeretetben, ahogy Krisztus is szeretett minket, és odaadta magát értünk jó illatú áldozati adományként az Istennek. Ef 5:2

22De most is tudom, hogy bármit kérsz az Istentől, megadja neked. Jn 11:22

_________________________________________________

“A szavad a becsületed. Ha azt mondod, megteszel valamit, akkor azt meg is kell tenned.”

 

Vasárnap

“Nincs semmi, amit ne tudnál leküzdeni, ha Isten veled van.”

______________________________________________

7Minden gondotokkal forduljatok hozzá, mert neki gondja van rátok. 1Pt 5:7

4Örüljetek az Úrban szüntelenül! Újra csak azt mondom, örüljetek. Fil 4:4

24A barátságos beszéd méznek folyása, édes a léleknek, üdülés a testnek. Péld 16:24

_____________________________________________

Ferenc pápa üzenete: @Pontifex: Egyetlen idős ember sem lehet számkivetett családunkban. Az idősek a társadalom kincsei.

 

Szombat

“Minden alkalommal, ha rámosolyogsz valakire, az egy szeretetcselekedet, ajándék annak a személynek, egy szép dolog.”

________________________________________

20és tanítsátok meg őket mindannak a megtartására, amit parancsoltam nektek. S én veletek vagyok mindennap, a világ végéig. Mt 28:20

27Nektek, akik hallgattok, ezt mondom: Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót gyűlölőitekkel. Lk 6:27

11Az élet útjára tanítasz engem. Színed előtt az öröm teljessége, s jobbodon a gyönyörűség mindörökké. Zsolt 16:11

___________________________________________

Ferenc pápa üzenete: @Pontifex: Álljunk meg a Betlehemi Gyermek előtt, és engedjük, hogy Isten érzékenysége felmelegítse szívünket.

 

Péntek

“Imádkozz, amíg a helyzet meg nem változik. csodák minden nap történnek, így soha ne hagyj fel hiteddel. Isten nagyon gyorsan meg tudja változtatni a dolgokat életedben.”

__________________________________________

7Minden gondotokkal forduljatok hozzá, mert neki gondja van rátok. 1Pt 5:7

13Eddig emberi erőt meghaladó kísértés még nem ért titeket. Hűséges az Isten, erőtökön felül nem hagy megkísérteni, hanem a kísértéssel együtt a szabadulás lehetőségét is megadja, hogy kibírjátok. 1Kor 10:13

5Ne legyetek kapzsik, elégedjetek meg azzal, amitek van. Hiszen ő maga ígérte: „Nem távozom el tőled s nem hagylak magadra.” Zsid 13:5

____________________________________________

Ferenc pápa üzenete: @Pontifex: Szemléljük az Isten Fiának szegénységbe született alázatosságát, utánozzuk Őt azzal, hogy osztozkodjunk azokkal, akik gyengék.

 

Csütörtök

“Az erő nem a győzelemből fakad, az erő a küzdelem szüleménye.”

________________________________________

3Azt tenni, ami jó és igazságos, sokkal kedvesebb az Úrnak, mint az áldozat. Péld 21:3

25Jézus így folytatta: „Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz bennem, még ha meghal is, élni fog. Jn 11:25

11Hiszen tudom, milyen terveket gondoltam el felőletek – mondja az Úr; ezek a tervek a békére vonatkoznak, nem a pusztulásra, mert reménységgel teli jövőt szánok nektek. Jer 29:11

________________________________________________

“A megbocsátás nem egy egyedi cselekedet,  hanem egy állandósult hozzáállás.”

 

Szerda

“Egy hálával teli hozzáállás annyi örömöt felszabadít az életedben. Mindig adj hálát Istennek, akármerre jársz.”

_________________________________________

16Megismertük és hittünk a szeretetben, amellyel Isten van irántunk. Az Isten szeretet, és aki kitart a szeretetben, az az Istenben marad, s az Isten is benne marad. 1Jn 4:16

36„Mester, melyik a főparancs a törvényben?” 37Jézus ezt felelte: „Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Mt 22:36-37

27Nektek, akik hallgattok, ezt mondom: Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót gyűlölőitekkel. 28Azokra, akik átkoznak benneteket, mondjatok áldást, és imádkozzatok rágalmazóitokért. Lk 6:27-28

________________________________________

Ferenc pápa üzenete: @Pontifex: Hagyjunk egy tartalék helyet asztalunknál, egy helyet azok számára, akik alapvető dolgokban hiányt szenvednek, s akik egyedül vannak.

 

Kedd

“Nem azért kell imádkoznunk, mert az jó érzés, vagy mert az segít, hanem azért, mert Isten szeret minket és igényli a figyelmünket.”

________________________________________

1Testvérek, Isten irgalmára kérlek benneteket: Adjátok testeteket élő, szent, Istennek tetsző áldozatul. Ez legyen szellemi hódolatotok. Róm 12:1

4A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem is kevély. 1Kor 13:4

31„Higgy Jézus Krisztusban, és üdvözülsz te is, a tieid is!” ApCsel 16:31

_________________________________________

“Válassz olyan munkát, amit szeretsz, s akkor soha életedben nem kell dolgoznod.”

 

Hétfő – Vízkereszt

“Isten szeret minket, nem szabad félnünk szeretni Őt.”

_______________________________________

„Meg van írva: Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden tanítással is, amely az Isten szájából származik.” Mt 4:4

8Nyisd ki a szádat ahelyett, aki néma, a gyámoltalanok ügye védelmében. Péld 31:8

31„Higgy Jézus Krisztusban, és üdvözülsz te is, a tieid is!” Apcsel 16:31

______________________________________

Ferenc pápa üzenetet: @Pontifex: Kedves barátaim! Köszönetet szeretnék mondani a sok kedves karácsonyi üdvözletért. Isten áldjon meg érte benneteket!

 

 

Vasárnap

“Mindig imádkozzál azon szeretteidért, akik nem fogadták el Krisztust megváltójukként.”

_________________________________________

9Ha megvalljuk bűneinket, akkor mivel jó és igazságos, megbocsátja bűneinket, és minden igazságtalanságtól megtisztít minket. 1Jn 1:9

26Jézus rájuk nézett, és így szólt: „Embernek ez lehetetlen, Istennek azonban minden lehetséges.” Mt 19:26

9Ezért örül a szívem és ujjong a lelkem s testem is békében fog majd nyugodni. Zsolt 16:9

____________________________________________

Ferenc pápa üzenete: @Pontifex: Kedves fiatalok, Jézus a barátotok akar lenni, és ki akarja árasztani ennek a barátságnak az örömét mindenfelé.

 

Szombat reggel

“Tartsunk fel egy helyet életünkben Krisztusnak, gondoskodjunk egymásról, és legyünk a teremtés szerető őrei.” Ferenc Pápa

__________________________________________

1A szabadságot Krisztus szerezte meg nekünk. Álljatok tehát szilárdan, és ne hagyjátok, hogy újra a szolgaság igájába hajtsanak benneteket. Gal 5:1

18A szeretetben nincs félelem. A tökéletes szeretet kizárja a félelmet, mert a félelemnek köze van a büntetéshez. Aki tehát fél, abban nem tökéletes a szeretet. 1Jn 4:18

13Aki megveti a tanítást, az elpusztul, a parancs tisztelője sértetlen marad. Péld 13:13

_________________________________________________

Ferenc pápa üzenete: @Pontifex: A Gyermek Jézus kinyilatkoztatja érzékenységét Isten óriási szeretete iránt, amely körülvesz bennünket bárhol vagyunk.

 

Péntek este

“Nincs, amit ne tudnál leküzdeni, ha Isten veled van.”

_______________________________________

13Mindent elviselek abban, aki erőt ad. Fil 4:13

13Vigyázzatok, tartsatok ki állhatatosan a hitben, viselkedjetek bátran, legyetek erősek. 1Kor 16:13

16A békesség Ura adjon nektek mindig és minden körülmények között békét! Az Úr legyen mindnyájatokkal! 2Tessz 3:16

_________________________________________

Ferenc pápa üzenete: @Pontifex: A Gyermek Jézus kinyilatkoztatja érzékenységét Isten óriási szeretete iránt, amely körülvesz bennünket bárhol vagyunk.

__________________________________________

Péntek reggel

“Lehetnek gyengeségeid, de Isten erős,  lehet bűnöd, de Isten kegyelmes veled, hibázhatsz, de Isten hűséges hozzád.”

______________________________________

„Meg van írva: Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden tanítással is, amely az Isten szájából származik.” Mt 4:4

20és tanítsátok meg őket mindannak a megtartására, amit parancsoltam nektek. S én veletek vagyok mindennap, a világ végéig.” Mt 28:20

18Biztonságban leszel, mert lesz reménységed, biztos fedél alatt nyugodtan pihenhetsz. Jób 11:18

_______________________________________

Ferenc pápa üzenete: @Pontifex: “Isten nem az erőben és a hatalomban nyilatkoztatja ki magát, hanem egy kisgyermek gyengeségében és törékenységében.”

 

Csütörtök este

“Isten hagyja elfogadni azokat a dolgokat, amelyeken nem tudok változtatni, bátorságot ad, hogy változtassak azon, amin tudok, és bölcsességet ad, hogy meg tudjam ezen kettőt különböztetni.”

_______________________________________

24Okosítsatok fel, akkor majd hallgatok. Adjátok tudtomra, hogy miben hibáztam. Jób 6:24

1Ne ítélkezzetek, hogy fölöttetek se ítélkezzenek! Mt 7:1

3Szeretet és hűség ne hagyjon el soha, kösd a nyakadba, és írd fel a szíved táblájára. Péld 3:3

________________________________________

“Isten az egyetlen, aki meg tud változtatni valakit, hagyd rá, intézze Ő.”

 

Csütörtök reggel

“Nincs nagyszerűbb érzés, mint tudni azt, hogy Jézus velem van.”

___________________________________________

24Ezt a napot az Úr szerezte: ujjongjunk és örüljünk benne! Zsolt 118:24

Aki nem az igazságosságot teszi, az nem Istentől való. Ugyanígy az sem, aki nem szereti testvérét. 1Jn 3:10

24Ezért mondom nektek, hogy ha imádkoztok és könyörögtök valamiért, higgyétek, hogy megkapjátok, és akkor valóban teljesül kérésetek. Mk 11:24

_________________________________________

“Olvasni a Bibliát anélkül, hogy elmélkednénk rajta, olyan mint megpróbálni enni, anélkül hogy nyelnénk.”

 

Szerda este

“Ahelyett, hogy mindenütt a rosszra koncentrálnál, légy köszönettel minden jóért. Vedd úgy, hogy minden egyes nap az Úr áldása.”

_________________________________________

26Ha elfog is benneteket az indulat, ne vétkezzetek. A nap ne nyugodjék le haragotok fölött Ef 4:26

7Akkor Isten békéje, amely minden értelmet meghalad, megőrzi szíveteket és értelmeteket Krisztus Jézusban. Fil 4:7

5Ne legyetek kapzsik, elégedjetek meg azzal, amitek van. Hiszen ő maga ígérte: „Nem távozom el tőled s nem hagylak magadra.”

_________________________________________

“Ha veszed magadnak az időd, és odafigyelsz az Istenre, Ő megerősít és lehetővé teszi, hogy alakítsd életedet.”

 

Szerda reggel

“Ideje nem elfutni a kényelmetlen és nehéz dolgok elől,  ideje szembenézni velük.”

_________________________________________

30Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből! Mk 12:30

8Ha azt állítjuk, hogy nincs bűnünk, önmagunkat vezetjük félre, és nincs bennünk igazság. 1Jn 1:8

4A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem is kevély. 1Kor 13:4

_________________________________________

Ferenc pápa: @Pontifex: Vegyük elő a jászolból az örömöt és békességet, amelyet Jézus hozott nekünk a világba.

________________________________________

Kedd este

“Néha az Isten elvesz tőlünk valamit, amire sohase számítottunk, de helyette kapni fogunk valami sokkal nagyszerűbbet.”

________________________________________

6Ne aggódjatok semmi miatt, hanem minden imádságotokban és könyörgésetekben terjesszétek kéréseteket az Úr elé, hálaadástokkal együtt. Fil 4:6

7Hiszen Isten nem a csüggedtség, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét adta nekünk. 2Tim 1:7

22Bármit kértek hittel az imádságban, megkapjátok. Mt 21:22

_______________________________________

Ferenc Pápa: @Pontifex: A kisded Jézus arcában Isten arcát szemlélhetjük. Gyertek, imádjuk őt!

________________________________________

Kedd reggel

“Készen vagyok a múlttal, a jövő sokat tartogat számomra.”

________________________________________

1Ne legyen nyugtalan a szívetek! Higgyetek az Istenben és bennem is higgyetek! Jn14:1

9Hiszen nem a törvény útján váltam igazzá, hanem a Jézus Krisztusba vetett hit révén. Isten ugyanis a hit által tett igazzá. Fil 3:9

26Jézus rájuk nézett, és így szólt: „Embernek ez lehetetlen, Istennek azonban minden lehetséges.” Mt19:26

________________________________________

“A legnagyszerűbb dolgot az életben nem lehet látni, nem lehet megérinteni, de érezni lehet a szívünkben.” – Helen Keller

________________________________________

 

Hétfő este

“Ha a félelem jön kopogtatni az ajtódon, akkor az egyedüli válasz a hit

és hitből fakadó cselekedet lehet. Semmi más nem lehet hatásos.”

________________________________________

8Végül mindnyájan legyetek egyetértők, együttérzők, testvériesek, irgalmasok, alázatosak. 1Pet 3:8

10A bölcsesség kezdete az Úr félelme, és a Szentet ismerni – az az okosság. Péld 9:10

3Nagy az Úr és dicséretre méltó, nagysága mérhetetlen. Zsolt 145:3

_______________________________________

Ferenc Pápa twitter üzenete: @Pontifex: Szűz Anyánk szépséggel teli,

mivel kegyelemmel teljes.

 

________________________________________

Hétfő reggel

“Ha a szeretet nem igényel részedről valamiféle áldozatot, akkor

azt aligha nevezhetjük szeretetnek.”

________________________________________

4Velem együtt magasztaljátok az Urat, áldjuk a nevét mindannyian! 5Kerestem az Urat és ő meghallgatott, kimentett engem minden bajból. Zsolt 34:4-5

18A szeretetben nincs félelem. A tökéletes szeretet kizárja a félelmet, mert a félelemnek köze van a büntetéshez. Aki tehát fél, abban nem tökéletes a szeretet. 1Jn 4:18

4De a végtelenül irgalmas Isten azzal mutatta meg nagy szeretetét irántunk, 5hogy Krisztussal életre keltett minket, bűneinkben halottakat is – így kegyelemből kaptátok a megváltást; 6feltámasztott minket, és Krisztus Jézusban a mennyeiek közé helyezett minket, 7hogy az eljövendő korokban Jézus Krisztusban kinyilvánítsa kegyelmének túláradó bőségét, hozzánk való jóságából. 8Kegyelemből részesültetek a megváltásban, a hit által, ez tehát nem a magatok érdeme, hanem Isten ajándéka. 9Nem tetteiteknek köszönhetitek, hogy senki se dicsekedhessék. 10Az ő alkotása vagyunk: Krisztus Jézusban jótettekre teremtett minket; ezeket az Isten előre elrendelte, hogy bennük éljünk. Ef 2 4-10

______________________________________

“Ott vagy jelenleg, ahol Isten szándéka szerint lenned kell. Minden megtapasztalás az Ő isteni tervének része.”

_______________________________________

 

Vasárnap este

“A béke nem a csapás elmaradása, hanem Isten jelenléte.”

________________________________________

21Ha ellenséged éhes, adj neki kenyeret, hogyha meg szomjas, adjál neki vizet!” Péld 25:21

6Mert csak az Úr adhat bölcsességet, az ő szájából származik tudás és értelem. Péld 2:6

29Adjatok hálát az Úrnak, mert jó: irgalma örökké tart. Zsolt 118:29

_______________________________________

“Sosem csinálsz semmit rosszul. Minden lépésből, amit megteszel,

tanulsz. Bármit tettél ma, annak úgy kellett lennie. Légy büszke

magadra.”

______________________________________

Ferenc pápa üzenete:

“Az evangélium örömhíre legyen meg szívünkben, különösen most, az ünnepek alatt.”

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..