jobbkezadmin bejegyzései

NYÁRI NAPKÖZIS TÁBOR 2019

N

GYŐR-BÁCSA

Tervezett időpont: 2019. július 15-19

Győr – Bácsa településen az iskola megszüntetésével meggyengült a gyermekek és fiatalok kapcsolata a városrésszel. Az iskoláskorú gyermekek gyökértelenné válásának megakadályozása érdekében a „Jobbkéz” Alapítvány a Római Katolikus Szent István Plébánia vezetése alatt iskoláskorú gyermekek számára nyári napközis foglalkozást szervez a nyári szünet néhány napjára a Győr-Bácsai Kultúrházban.  

Célja – a gyermekek társas kapcsolatainak bővítése, tekintettel a lakóhely szerinti közösségre

– a szülők számára a gyermekfelügyelet megkönnyítése, a gyermekek számára hasznos időtöltés biztosítása a nyári szünetben

– a gyermekek egészséges lelki és szellemi fejlődése érdekében kulturális, szórakoztató, programok szervezése különleges tekintettel a helyi értékekre és a természetvédelemre.

Tervezett programok: Közösségi és csoportos foglalkozások, vetélkedők, kirándulások. A hét alapgondolata: A pénz helye és szerepe életünkben. Mit jelent az igazi gazdagság, kincs? Mi a pénz? Miért van rá szükség? Mennyi kell? Hogyan bánjunk vele? Adjunk-e belőle? Mikor és kinek? Két kiemelt program: 1, A természet, mint „Isten pénze” – kirándulás környéken; 2, A pénz, mint fizetőeszköz – látogatás múzeumban és vagy pénzintézetben.

Tervezett létszám: 50-60 fő. Tervezett időkeret: 09.00 – 15.00

Mottó: „AHOL A KINCSED OTT A SZÍVED IS” /Mt6,21/

Ének: Nézzétek az ég madarait…

NYÁRI NAPKÖZIS TÁBOR GYŐR-BÁCSA

2019. július 15-19

TÁBORI PROGRAM A PÉNZ HELYÉRŐL ÉLETÜNKBEN


AHOL A KINCSED OTT A SZÍVED IS” /Mt6,21/

A hét tervezett programja:

Táborunk egyik fő célja, hogy megmutassuk a gyermekeknek: a fizetőeszközök és a gazdasági szereplők is Isten uralma alatt állnak. Ezen a téren is rendnek kell lenni az ember életében. Jézus jól ismeri pénzügyi dolgainkat, és azt szeretné, hogy tudjunk bánni a pénzzel is. Megtanít eligazodni a földi életben, és kincseket gyűjteni magunknak a mennybe. Mert ott van a szívünk is, ahol a kincsünk.


A tábor során a gyermekek megismerkedhetnek Jézus korának pénzügyi vonatkozásaival egy-egy történeten, példázaton keresztül. Játékos formában, élményszerűen történik mindez, miközben arra is példát kapnak, hogy a korosztályuknak megfelelő szinten szükségük van a pénzre, felelősen kell bánniuk vele.


TÖRTÉNETEK
1. nap: A talentumok példázata
2. nap: A gonosz szolga
3. nap: Az adópénz
4. nap: Az elveszett drachma
5. nap: Az özvegyasszony két fillére

FELADATOK
● életjátékok, kreatív írás
● barkácsötletek, makettkészítés 
● számolás, mérés, titkosírás
● társasjátékok
● akadályverseny

KIRÁNDULÁS

● a természet, mint Isten ingyenes ajándéka /elfogadni, megőrizni, óvni, továbbadni/
● múzeum, pénzintézet /Budapest/